Sposób załatwiania spraw PDF Drukuj

ZSP w Wysokiej przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki nad dziećmi, kadr, finansów i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ ZSP:

1. EDUKACJA:

 • zapisy do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników lekcyjnych, specjalistycznych, zajęć przedszkola

2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola, oddziałów „0” przy SP, Szkoły Podstawowej
 • wydawanie zaświadczeń,

3. SPRAWY KADROWE:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

 • raporty,
 • sprawozdania.

5. ARCHIWUM:

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,szkoły Podstawowej, oddziałów „0” przy SP
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora ZSP,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa ZSP.

6. FINANSE ZSP:

 • sprawy dotyczące działalności finansowej ZSP udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z ZSP, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne:

 • dyrektor ZSP i wicedyrektor Przedszkola (w każdą środę w godz. 14.00 – 16.00)

2. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu ZSP.

Dyrektor ZSP lub wicedyrektor Szkoły Podstawowej, Przedszkola przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  w każdą środę w godzinach od 14:00 do 16:00

 

Skargi i wnioski muszą zawierać:

imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego, adres wnoszącego

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46)

3. Odpłatność za przedszkole i oddziały „0” przy Szkole Podstawowej:

 • w formie przelewu pieniężnego na wyodrębnione konto bankowe przedszkola,

4. Bieżące informacje o dziecku:

 • nauczycielki poszczególnych grup, oddziałów „0” przy SP, klas w SP

5. Konsultacje indywidualne dla rodziców:

 • nauczycielki klas, oddziałów „0” przy SP, grup przedszkolnych oraz specjaliści zgodnie z terminarzem (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ZSP).

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie, sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

 • telefonicznie/fax: 71 715 15 99
 • listownie: ul. Chabrowa 99, 52 – 200 Wysoka
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • codziennie, w godzinach pracy sekretariatu ZSP w godz. 7.30-15.30, w środy 7.30-17.15
 • dodatkowo sprawy dydaktyczne, wychowawcze-opiekuńcze i osobiście z wychowawcami klas i grup.
 • poprzez platformę e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/zspwysoka

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu ZSP.

Dyrektor ZSP lub wicedyrektor Szkoły Podstawowej, Przedszkola przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  w każdą środę w godzinach od 14:00 do 16:00


Liczba odwiedzin: 5287
Osoba, która wytworzyła informację: Operator
Osoba, która odpowiada za treść: Operator
Osoba, która opublikowała informację: Operator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 12:24:35
Data udostępnienia informacji: 2017-01-02 12:24:35
Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-08 13:25:26
Dziennik zmian