Przedmiot działalności i kompetencje PDF Drukuj

Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, aa w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Szczegółowy wykaz celów i zadań określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dostępny pod www.zspwysoka.pl

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny ZSP sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący


Liczba odwiedzin: 4090
Osoba, która wytworzyła informację: Operator
Osoba, która odpowiada za treść: Operator
Osoba, która opublikowała informację: Operator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 12:24:35
Data udostępnienia informacji: 2017-01-02 12:24:35
Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-21 18:43:55
Dziennik zmian