Rada Rodziców
Wersja z: 2017-01-19 11:08:53. Zapisał: Administrator

Rada Rodziców ZSP w Wysokiej  działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 07 września 1991r. - Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw...(Dz.U. z 2009r. Nr56, poz.458).