Kadra
Wersja z: 2019-12-03 10:01:55. Zapisał: olszewska

Kadra

Zatrudnionych Nauczycieli w pełnym wymiarze godzin: 157

w niepełnym wymiarze godzin: 510

z tytułem magistra: 161
z tytułem licencjata: 6