Organizacja
Wersja z: 2019-10-08 11:47:22. Zapisał: olszewska

1. Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokiej są:

 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
 • Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

Kompetencje działania poszczególnych organów ZSP określone są w statucie zespołu.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej funkcjonuje zgodnie z projektem organizacyjnym pracy placówki, zatwierdzonym przez Organ Prowadzący Zespół.

3. Zespół pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku.

4. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalane są na wniosek dyrektora przez Organ Prowadzący.

5. Do realizacji celów statutowych ZSP posiada:

 • 24 sale dydaktyczne, w tym 9 sal przedszkolnych
 • halę widowiskowo-sportową,
 • małą salę gimnastyczną
 • szatnie
 • pomieszczenia kuchenne z zapleczem, jadalnię;
 • zaplecze sportowe na zewnątrz
 • ogród

Więcej informacji dotyczących organizacji pracy ZSP zawartych jest w statucie pod adresem strony, regulaminie organizacyjnym oraz na stronie internetowej  zespołu www.zspwysoka.pl.